maandag 7 maart 2016

DAG
Gij neemt de pen - en de regels dansen.
Gij neemt de fluit - en de tonen schitteren.
Gij neemt het penseel - en de kleuren zingen.

Zo wordt alles zinvol en schoon
in de ruimte buiten de tijd die Gij bent.
Hoe kan ik dan iets van U achterhouden?

DAG HAMMARSKJÖLD


Dag Hammarskjöld was een idealist. Hij voelde zich geroepen tot het dienen van de openbare zaak en gaat volledig op in zijn werk. Als secretaris generaal van de Verenigde Naties wilde hij een eind maken aan de kolonialistische opstelling en claims van de grote mogendheden. Vanuit het Handvest van de VN komt hij op voor de belangen en rechten van de kleine landen binnen deze organisatie. 

(Hij werkte van 10 april 1953 tot 18 september 1961, toen hij stierf als gevolg van een vliegtuigongeluk tijdens zijn vredesmissie in Congo.

Dat levert hem dodelijke vijanden op. Ondanks alle oorlogsdreigingen in de wereld blijft Hammarskjöld geloven in een geleidelijke ontwikkeling. Hij zegt: "Ik zal nooit iets doen dat tot oorlog zou kunnen leiden, maar ik zal alles doen om tot verzoening te komen."

Helaas dienen de leiders in deze tijd andere belangen Hammarsjold verongelukte bij een vliegtuigcrash. Ongeluk of?


Geen opmerkingen: