woensdag 13 januari 2016

Het huisje in de duinen


Ilya Ibryaev:

Muurbloemen bloeiden voor het lage raam. 
Het late middaglicht was warm en bronzen, 
en de ongerepte stilte klonk als gonzen 
van vele kleine vleugelen te saam. 

En achter het beschutte, kleine huis 
verhieven zich de wit-geblaakte duinen: 
een strakke hemel stond boven hun kruinen; 
haast niet te horen was het zeegeruis. Hollandse duinen:


Hier scheen de macht van 't onheil te vergaan, 
één ogenblik. Hier scheen 't geluk bereikbaar, 
de lome druk der dagelijksheid ontwijkbaar 
binnen de grens van een beperkt bestaan. 

Welke is die mensen ingeschapen drang, 
die geen vervulling duldt van het begeerde, 
maar altijd van hun zwakke harten weerde, 
waarnaar zij joegen, heel hun leven lang ? 

J.C. Bloem 
Verzamelde Gedichten 


Geen opmerkingen: